menu close menu

Obecně o závodu

Závod je koncipován jako týmová štafeta ve složení běh, xc mtb a voda (na lodi). Je měřen čas celého týmu, který bude rozhodující pro celkové pořadí. Doplňkově je měřen i čas jednotlivých disciplín.

Současně je vložena i varianta extrémního triatlonu, kdy jeden závodník absolvuje všechny tři disciplíny – OrliceMan.

Akce je určena pro širokou sportovní veřejnost, která je zvyklá na určitou nepohodu. Cílem je si to především užít a pobavit se.

Součástí Orlice Cupu bude i závod odrážedel a kol pro nejmenší (do 6ti let včetně). Preferujeme přihlášku kdykoliv předem na náš kontakt jd(zavináč)orlicecup.cz nebo 731 603 468, přihlásit se však půjde i přímo na místě – viz časový rozpis.

Závod proběhne za jakéhokoliv počasí! Termín pro rok 2023 je stanoven na 29. 4. 2023.

 

Trasy

Trasy jsou koncipovány jako překonatelné pro naprosté amatéry, výzva pro hobíky a (snad :)) záživné pro profíky. Souhrnná mapa všech tras je uvedena níže (pro zvětšení klikněte na mapku). Součástí mapy jsou i pojmenované techničtější pasáže (značeno černou čárkovanou čárou), které budou závodnicky i divácky atraktivní :). V podrobnějších instrukcích pro jednotlivé disciplíny je pak uvedena i příslušná samostatná mapa.

V roce 2021 bylo přistoupeno k úpravě tras běhu i MTB. Je to z důvodu vytvoření stálých MTB okruhů po lese (kolostezky.cz) a jejich synchronizace s trasou závodu, viz mapka níže (klikněte na obrázek pro plnou velikost):

Mapový podklad pro zákres trasy byl použit s laskavým svolením Seznam.cz (Mapy.cz).

Značení bude permanentně provedeno v souběhu se značením stálých MTB okruhů po lese, kolostezek. Konkrétně půjde o kombinaci kolostezek Kořenovka (běžecká část + úvod a závěr MTB části), která je značena černou barvou a Orlická (střední MTB část), která je značena červeně.

Značení je provedeno buď tabulkou v příslušné barvě a logem kolostezek nebo šipkou pro příslušný směr jízdy nebo je namalována značka s klínem v příslušné barvě a orientací pro příslušný směr jízdy. Pro červenou (Orlická kolostezka, střední MTB část) to tedy může vypadat takto:

Pro běžeckou část a úvod a konec MTB části platí to samé, jen v černé barvě.

Pozor, pro informaci, v některých místech je souběh i s dalšími barvami kolostezek. Ostatních barev si nevšímejte a řešte jen tu svou ;). Může to vypadat třeba takto:

Pozn.: Původní značení červeno – žlutými značkami tedy přestalo být relevantní!

Podrobný popis jednotlivých tratí a doplňující informace pro jednotlivé disciplíny naleznete zde:

Pro zájemce bude možná prohlídka tratí v termínu:

Sobota 22. 4. 2023  v 9:00, organizovaně jen na kolech. Běžci jsou vítáni a dostanou případně podrobné instrukce nebo, v případě většího zájmu (předem!) i znalého průvodce.

Sraz v zadaný čas u softbalového stadionu v Chocni (místo startu a cíle).

Změna vyhrazena. Zájemci, prosím, nějak se ozvěte (viz kontakty), abych věděl, s kým počítat a zda na někoho čekat atd.

 

Zázemí

Prostor cíle / předávek a zázemí pro závodníky i návštěvníky bude na louce za červeným mostem – bude upřesněno.

Občerstvení bude zajištěno.

V prostoru startu a cíle bude k dispozici zdravotník z Českého červeného kříže, který bude mít kolegu i na trati – poblíž Čertova dubu.

 

Časový rozpis závodu

10:00 – 11:00 – Prezentace

11:15 – 11:30 – Vysvětlení trati
 

12:00 – Start

12:10 – Závod odrážedel a kol pro nejmenší (do 6ti let včetně) (přihlášené děti budou rozděleny dle kategorií a postupně odstartují odrážedla (od 50 do 100m) a pak i kola (necelý jeden okruh okolo stadionu)

cca 12:55 – První běžec v cíli / na předávce

Prvního běžce či běžkyni lze očekávat zhruba za 60 minut. Nejrychlejší bikeři a bikerky to objedou za přibližně 1 hodinu a 10 až 15 minut. První vodáky a vodačky lze následovně očekávat za dalších 60 minut.

Po tedy cca třech hodinách by měly být vítězné týmy bez komplikací v cíli. Poslední i o tři hodiny později…

Časový limit pro zdolání tras je stanoven na šest hodin (tedy do 18:00), poté začneme balit časomíru (pokud někdo doběhne později, určíme čas dle hodin).

17:30 – Vyhlášení výsledků, předání cen

cca 18:00 – Afterparty, volná zábava, konzumace dostupných nápojů a pokrmů, pokec atd., možná nějaká ta hudba…

 

Kategorie

Týmy lze hlásit do kategorií:

Orlice Cup – týmový závod:

Junioři (do roku narození 2003 včetně)
Juniorky (do roku narození 2003 včetně)
Muži (do 30 let)  (ročník narození 1993 až 2002 včetně)
Ženy (do 30 let) (ročník narození 1993 až 2002 včetně)
Muži Masters (do 40 let) (ročník narození 1983 až 1992 včetně)
Ženy Masters (do 40 let) (ročník narození 1983 až 1992 včetně)
Muži Grand Masters (do 50 let) (ročník narození 1973 až 1982 včetně)
Ženy Grand Masters (do 50 let) (ročník narození 1973 až 1982 včetně)
Veteráni (ročník narození 1972 a méně)
Veteránky (ročník narození 1972 a méně)

Smíšené týmy (bez ohledu na rok narození, jakákoliv kombinace mužů a žen  – pro vodu platí mužská trasa!)

Pro zařazení do kategorie je rozhodný věk nejmladšího člena týmu s výjimkou Juniorů a Juniorek, kteří musí všichni spadat do příslušné kategorie, jinak budou startovat v Mužích či Ženách.

Jako vítěz Orlice Cupu bude vyhlášen a příslušný putovní pohár obdrží absolutně nejrychlejší tým celkového pořadí.

V rámci vyhlášení bude vyhlášen i absolutně nejrychlejší běžec, biker i vodák! Můžete tedy uspět i individuálně bez ohledu na týmový výsledek!

 

OrliceMan – extrémní triatlon jednotlivců

Stejné kategorie i jejich podmínky jako v případě Orlice Cupu.

Jako OrliceMan bude vyhlášen a příslušný putovní pohár obdrží absolutně nejrychlejší triatlet celkového pořadí.

Pokud nebude v kategorii alespoň pět týmů či OrliceManů, budou příbuzné kategorie sloučeny! Výjimka – ženám otevřeme kategorii i při jakémkoliv počtu týmů nebo OrliceManek.

 

Ceny pro vítěze

První tři týmy v každé otevřené kategorii obdrží Orlice Cup adekvátní jejich umístění. Všichni členové umístěného týmu obdrží medaili a věcnou cenu od partnerů závodu.

Celkově vítězný tým obdrží rovněž putovní OrliceCup, který bude muset před dalším ročníkem vrátit, nicméně na něm bude navždy zvěčněn.

Vítěz nebo vítězka kategorie OrliceMan obdrží titul OrliceMan 2022 a příslušný pohár.

Ostatní obdrží především spoustu zážitků, šrámů a kdovíčeho ještě…

 

Registrace a startovné

Registrace do ročníku 2023 je spuštěna zde.

Startovné:

 • 1200,- Kč / tým při registraci do 31. 1. 2023,
 • 1500,- Kč / tým od 1. 2. do 31. 3. 2023,
 • 1800,- Kč / tým od 1. 4. 2023.

Pozn.: Čistě ženské týmy mají startovné 1200,- Kč bez ohledu na datum registrace!

Pro kategorii OrliceMan je startovné:

 • 400,- Kč / tým při registraci do 31. 1. 2023,
 • 500,- Kč / tým od 1. 2. do 31. 3. 2023,
 • 600,- Kč / tým od 1. 4. 2023.

Poplatek zahrnuje časomíru, startovní číslo s čipem,  jídlo a nápoj v cíli pro všechny členy týmu. Poplatek NEZAHRNUJE pamětní tričko, které si lze v rámci registrace objednat za 250,- Kč / ks (platba musí být v takovém případě nejpozději 31. 3. 2023 na účtu!!!).

Pro výši platby je rozhodné datum platby, nikoliv datum registrace!

Údaje k platbě Vám přijdou po registraci na email závodníka, kterého zvolíte jako kontakt týmu.

Vzhledem k množství věcí, které se musí objednat se značným předstihem je startovné nevratné (s výjimkou situace vzniklé COVIDem apod.). Děkujeme za pochopení.

Registrace přes web a platba převodem na účet bude možná jen do 15.4., poté již jen hotově v rámci prezentace. 

Přihlásit se následně půjde i na místě – ovšem pozor – vyrobíme předem pouze určitý počet čísel (cca 10) pro přihlášení se na místě, ale nebude jich moc! Pokud budou čísla vyčerpána, nebudeme Vás moci přihlásit. Využijte prosím tedy online registraci předem. Děkujeme za pochopení!

Provedením registrace se tým (jednotlivec) zavazuje k těmto podmínkám:

 • každý startuje na vlastní riziko;
 • biker musí mít po celou dobu nasazenu odpovídající cyklistickou helmu – nedodržení tohoto pravidla povede k diskvalifikaci celého týmu!;
 • vodák musí mít po celou dobu oblečenu adekvátní plavací vestu a helmu (vodáckou nebo alespoň cyklo) – nedodržení tohoto pravidla povede k diskvalifikaci celého týmu!;
 • i když jsou trasy závodu vedeny mimo běžné komunikace, provoz v lese a okolních cestách nebude přerušen – každý je tedy povinen dbát na bezpečnost svou i ostatních a chovat se tak, aby nikoho neohrozil;
 • všichni se musí zdržet všech aktivit, které by mohly vědomě vést k poškozování lesních porostů nebo i čehokoliv jiného;
 • všichni se zavazují dbát pokynů označených pořadatelů.

Účastníci, kteří ke dnu konání závodu nedosáhnou plnoletosti musí během prezentace předložit podepsaný souhlas zákonného zástupce s účastí v závodu! Vzor souhlasu je ke stažení zde.

UA-54895774-1